Wiadomości

09:00

USA: Sprzedaż nowych domów: 0.618 mln

W lutym Sprzedaż nowych domów wynosi 0.618 mln, oczekiwano 0.623 mln w porównaniu z 0.593 mln poprzednio.

07:30

Kanada: Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 1.5%

W lutym Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 1.5% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.4% w porównaniu 1.2% poprzednio.

07:30

Kanada: Główny indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.7%

W lutym Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.7% w stosunku miesięcznym, oczekiwano % w porównaniu 0.5% poprzednio.

07:30

Kanada: Sprzedaż detaliczna m/m: 0.3%

W styczniu sprzedaż detaliczna wynosi 0.3% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 1.1% w porównaniu z -0.8% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m: 0.6%

W lutym CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.6% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.5% w porównaniu z 0.7% poprzednio.

07:30

Kanada: Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 2.2%

W lutym CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 2.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.0% w porównaniu z 1.7% poprzednio.

04:00

Norwegia: Poziom bezrobocia: 2.50%

W marcu bezrobocie wynosi 2.50%, oczekiwano 2.40% w porównaniu z 2.50% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami