W sierpniu poziom bezrobocia wynosi 6.1%, przewidywano % w porównaniu do 6.0% poprzednio.