Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen producentów m/m
Sierpień
 
-
0.2%
01:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Lipiec
 
-
28.5 mld EUR
01:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Lipiec
 
-
23.5 mld EUR
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Sierpień
 
-
0.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Sierpień
 
-
2.5%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Sierpień
 
-
1.9%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych m/m
Sierpień
 
-
0.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych r/r
Sierpień
 
-
3.2%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Sierpień
 
-
0.5%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Sierpień
 
-
10.9%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Sierpień
 
-
0.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Sierpień
 
-
3.1%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Sierpień
 
0.2%
0.0%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Sierpień
 
2.1%
2.2%
06:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 14.09.2018
 
-
-1.8%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Pozwolenia budowlane
Sierpień
 
1.310 mln
1.311 mln
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Rozpoczęcia budów
Sierpień
 
1.228 mln
1.168 mln
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Rachunek bieżący
II kw.
 
-129.0 mld USD
-124.1 mld USD
08:00
EUR
strefa euro
Mario Draghi (Prezes EBC) mówi
19.09.2018
 
-
-
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Zapasy ropy naftowej
Tydzień do 14.09.2018
 
-
396.2 mln baryłek
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Produkt krajowy brutto k/k
II kw.
 
-
0.5%
17:45
NZD
Nowa Zelandia
Produkt krajowy brutto r/r
II kw.
 
-
2.7%
23:30
EUR
Holandia
Wydatki konsumentów r/r
Lipiec
 
-
2.8%
23:30
EUR
Holandia
Pewność konsumencka
Wrzesień
 
-
21
23:30
EUR
Holandia
Poziom bezrobocia
3 miesiące do 08.2018
 
-
%3.8
01:00
Indeks cen producentów m/m
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks cen producentów na produkty przemysłowe (sprzedaż krajowa) mierzy w reprezentatywnym stopniu rozwój cen produktów, które są wytwarzane w kopalnictwie, przetwórstwie i przemysłach energetycznym i wodnym oraz są sprzedawane wewnątrz kraju. Ta statystyka cenowa pokrywa zarówno sprzedaż produktów przemysłowych do krajowych kupców na różnych etapach procesu gospodarczego jak również sprzedaż pomiędzy przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Ponieważ indeks producentów mierzy zmiany cen we wczesnym stadium procesu gospodarczego może dostarczać wskaźnik przyszłych trendów w inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
28.5 mld EUR
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
01:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
23.5 mld EUR
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
03:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.5%
CPI (Indeks cen konsumenckich) to główny miernik inflacji Wielkiej Brytanii dla celów makroekonomicznych oraz tworzy bazę dla docelowej wartości inflacji ustalanej przez Rząd. W każdym miesiącu zbiera się ok. 120 000 osobnych cen dla 650 towarów, które tworzą koszyk dóbr i usług Indeksu cen konsumenckich (CPI). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:30
Główny Indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.9%
Główny CPI (Indeks cen towarów i usług konsumenckich) mierzy zmianę w cenie dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, poza szybko zmieniającą się cenowo żywnością, energią, alkoholem i wyrobami tytoniowymi. Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:30
Indeks cen detalicznych m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120 000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Indeks cen detalicznych r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.2%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120,000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Wejściowy Indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
03:30
Wejściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
10.9%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wejściowych mierzą zmiany w cenach materiałów i paliwa kupionych przez brytyjskich przedsiębiorców w celu przerobienia. Nie są ograniczone do materiałów użytych w końcowym produkcie – zawiera również to, co jest potrzebne dla firmy w codziennej pracy. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
03:30
Wyjściowy indeks cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.0%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Wyjściowy Indeks cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.1%
Indeks cen producentów jest miesięcznym badaniem, które mierzy zmiany w cenach dóbr kupowanych i sprzedawanych przez brytyjskich producentów. Wybierany jest szeroki zbiór produktów reprezentatywnych, a w każdym miesiącu zbierane są ceny stałej grupy produktów. Indeksy cen wyjściowych mierzą zmianę w cenie dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywa się je „cenami z bramy fabryki”). Jest to zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w zeszłym roku.
03:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.0%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
03:30
Główny Indeks wyjściowych cen producentów r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
2.1%
Poprzednio
2.2%
Indeks cen wyjściowych mierzy zmiany w cenach dóbr produkowanych przez brytyjskich wytwórców (zwykle nazywane są „cenami zza bramy fabryki”) Główny Wyjściowy PPI wyklucza produkty takie jak żywność i energia. Główny PPI jest zwykle lepszą miarą inflacji ponieważ wyklucza takie produkty, których krótkoterminowe ceny mogą zdestabilizować dane dot. inflacji. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
06:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 14.09.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-1.8%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
07:30
Pozwolenia budowlane
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
1.310 mln
Poprzednio
1.311 mln
Statystyki dot. jednostek mieszkaniowych autoryzowanych przez pozwolenia budowlane zawierają jednostki mieszkaniowe mające zezwolenie prawnie potwierdzone przez właściwą jednostkę zajmującą się pozwoleniami na budynek lub pozwolenie na danej strefie. Nie wszystkie tereny kraju wymagają pozwolenia budowlanego lub pozwolenia na danej strefie. Statystyki pokazują jedynie te tereny, które potrzebują pozwolenia. Bieżące badania wskazują, że budowy są rozpoczęte dla wszystkich, ale tylko niewielki procent jednostek mieszkaniowych ma autoryzację w postaci pozwolenia budowlanego. Większość zwykle rozpoczyna się w miesiącu wydawania pozwolenia budowlanego a większość z reszty rozpoczyna się w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Z powodu tego opóźnienia, statystyki autoryzacji jednostki mieszkaniowej nie pokazuje liczby jednostek, które są przeznaczone do budowy w ukazanym okresie i nie powinny zatem być interpretowane bezpośrednio jako „rozpoczęcia budów domów”.
07:30
Rozpoczęcia budów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
1.228 mln
Poprzednio
1.168 mln
Rozpoczęcie budowy występuje wtedy gdy rozpoczynają się wykopy dla podstaw lub podmurowań budynku. Wszystkie domy w budynkach wielorodzinnych definiowane są jako rozpoczęte kiedy rozpoczęły się wykopy pod budynek. Początek statystyk ma miejsce we wrześniu 1992 roku, ocenia rozpoczęcia budowy domów zawierając także jednostki w strukturach mieszkaniowych będących całkowicie przebudowanych lub budowanych na istniejącym podmurowaniu. Rozpoczęcie budowy ocenia się dla wszystkich rejonów Stanów Zjednoczonych bez badania czy wymagane są pozwolenia budowlane.
07:30
Rachunek bieżący
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-129.0 mld USD
Poprzednio
-124.1 mld USD
Amerykańskie rachunki transakcji międzynarodowych są kwartalną sumą transakcji pomiędzy rezydentami amerykańskimi i zagranicznymi zorganizowanymi w trzy szerokie kategorie. Trzy kategorie to rachunek bieżący, rachunek kapitałowy i rachunek finansowy. Rachunek bieżący zawiera importy i eksporty dóbr, usług, dochód i bieżące transfery. Rachunek kapitałowy zawiera przede wszystkim umorzenie długów i transfer dóbr i aktywów finansowych przez migrantów, jako że wjeżdżają oni i opuszczają Stany Zjednoczone. Rachunek finansowy zawiera transakcje dla inwestycji bezpośrednich, portfel inwestycyjny i inne inwestycje oraz aktywa rezerwowe. Pokrycie jest kompletne dla wszystkich osób fizycznych, biznesów i jednostek gospodarczych jak również dla głównych surowców i usług. Transakcje międzynarodowe na dobrach wyceniane są w cenach rynkowych na moment, w którym przekraczają granicę geograficzną (jako zmiana we własności), a wszystkie pozostałe transakcje wyceniane są na moment, w którym zmienia się własność. Transakcje na usługach są uznawane w momencie kiedy usługa zostaje wykonana Wpływy z dochodów inwestycyjnych i płatności są zwykle uznawane zgodnie z ustawą memoriałową z domiarem uznawanym w rachunku finansowym gdy jest to konieczne. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe i dochód wyceniane są na podstawie bieżącego kosztu (kosztu wymiany).
08:00
Mario Draghi (Prezes EBC) mówi
strefa euroEUR
Okres
19.09.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
09:30
Zapasy ropy naftowej
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 14.09.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
396.2 mln baryłek
Tygodniowy Raport Statusu Ropy (WPSR) dostarcza czasową informację na temat dostaw i cen ropy naftowej i głównych produktów ropopochodnych w kontekście danych historycznych i prognoz. Zapasy ropy naftowej zawierają te krajowe i odprawione przez granicę przechowywane w rafineriach, rurociągach, najętych zbiornikach i w tranzycie do rafinerii. Nie zawiera tych zawartych w Rezerwie Strategicznej Ropy (SPR). Dane dot. dostaw są głównie szacowane na podstawie zgłoszeń firm na koniec tygodnia o 12.00 GMT w poprzedzający piątek. Dane są publikowane elektronicznie po 15:30 GMT w każdą środę. 1 baryłka (US) = 42 galony (US) = 159 litrów.
17:45
Produkt krajowy brutto k/k
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Produkt krajowy brutto (PKB) reprezentuje dochód kraju uzyskany z produkcji w Nowej Zelandii. Zawiera dochód z produkcji wykonywanej zarówo przez nowozelandczyków jak też firmy zagraniczne operujące w Nowej Zelandii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego kwartału.
17:45
Produkt krajowy brutto r/r
Nowa ZelandiaNZD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.7%
Produkt krajowy brutto (PKB) reprezentuje dochód kraju uzyskany z produkcji w Nowej Zelandii. Zawiera dochód z produkcji wykonywanej zarówo przez nowozelandczyków jak też firmy zagraniczne operujące w Nowej Zelandii. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym kwartałem w poprzednim roku.
23:30
Wydatki konsumentów r/r
HolandiaEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2.8%
Wydatki pokazane są na bazie danych z badania budżetowego. Wydatki na dobra i usługi są podzielone na kategorie według funkcji, np. dobra i usługi, które zapewniają główne potrzeby są pogrupowane razem. Różne typy gospodarstw domowych są ustalane na bazie charakterystyki metod wydatkowania: poziom i źródło dochodu, wielkość gospodarstwa domowego oraz jego kompozycja, wiek głównego zarabiającego, własność mieszkania. Badanie budżetowe dostarcza również danych dot. dystrybucji zakupów poprzez kanał dystrybucji, nazywany również „rodzajem sklepu”.
23:30
Pewność konsumencka
HolandiaEUR
Okres
Wrzesień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
21
Statystyki prowadzone przez Holandię pokazują miesięczną pewność konsumencką w przeprowadzonym badaniu, w którym pyta się konsumentów co sądzą o sytuacji ekonomicznej ogólnie i jak określają swoją własną sytuację finansową,. Pewność konsumencka wyliczana jest na bazie tego sondażu, jest wskaźnikiem krótkoterminowego rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych.
23:30
Poziom bezrobocia
HolandiaEUR
Okres
3 miesiące do 08.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
%3.8
Niepracujące siły robocze są głównym wskaźnikiem rozmiaru bezrobocia. Niepracujące siły robocze składają się z ludzi w wieku od 15 do 64 lat niepracujących lub pracujących mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy aktywnie szukają pracy na więcej niż 12 godzin w tygodniu i którzy są w stanie zacząć pracę od zaraz. Od lutego 2003 roku holenderscy statystycy publikują trzymiesięczne średnie poziomy niepracujących sił roboczych na podstawie badania sił roboczym i rachunków pracy. Oprócz statystyk niepracujących sił roboczych Holandia oblicza również dane dot. zarejestrowanego bezrobocia. Zarejestrowane bezrobocie to ludzie w wieku od 16 do 64 lat, którzy nie pracują lub pracują mniej niż dwanaście godzin w tygodniu, którzy są zarejestrowani w urzędzie pracy.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.