Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Grudzień
 
-
0.1%
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Grudzień
 
-
1.5%
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
Grudzień
 
1.1%
1.1%
07:00
USD
Stany Zjednoczone
MBA Wnioski hipoteczne
Tydzień do 12.01.2018
 
-
8.3%
09:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Grudzień
 
0.3%
0.2%
09:15
USD
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Grudzień
 
77.3%
77.1%
10:00
CAD
Kanada
Raport polityki monetarnej Bank of Canada
17.01.2018
 
-
-
14:00
USD
Stany Zjednoczone
Beige Book
17.01.2018
 
-
-
15:00
USD
Stany Zjednoczone
Evans (FED) mówi
17.01.2018
 
-
-
16:00
USD
Stany Zjednoczone
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Listopad
 
-
151.2 mld USD
19:00
AUD
Australia
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
Październik
 
-
-6.1%
19:00
AUD
Australia
Oczekiwania inflacji konsumenckiej
Styczeń
 
-
3.7%
19:01
GBP
Wielka Brytania
Bilans cen domów RICS
Grudzień
 
-
0%
19:30
AUD
Australia
Zmiana zatrudnienia m/m
Grudzień
 
24.9
61 600
19:30
AUD
Australia
Poziom bezrobocia
Grudzień
 
5.4%
5.4%
19:30
AUD
Australia
Poziom uczestnictwa
Grudzień
 
65.1%
65.5%
21:00
CNY
Chiny
Inwestycje w aktywa trwałe ytd/y
Grudzień
 
7.1%
7.2%
21:00
CNY
Chiny
Sprzedaż detaliczna y/y
Grudzień
 
10.1%
10.2%
21:00
CNY
Chiny
Produkcja przemysłowa y/y
Grudzień
 
6.0%
6.1%
21:00
CNY
Chiny
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
IV kw.
 
6.7%
6.8%
23:00
JPY
Japonia
Końcowa produkcja przemysłowa m/m
Listopad
 
-
0.5%
23:00
JPY
Japonia
Końcowa produkcja przemysłowa r/r
Listopad
 
-
3.7%
23:30
JPY
Japonia
Zmiana w wykorzystaniu mocy produkcyjnych
Listopad
 
-
0.2%
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.1%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z zeszłym miesiącem.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1.5%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
05:00
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
1.1%
Poprzednio
1.1%
Zharmonizowane Wskaniki Cen Usług i Towarów Konsumenckich (HICP) są stworzone do międzynarodowych porównań inflacji cen konsumenckich. Indeks reprezentuje HICP bez energii, żywności, alkoholu i produktów nikotynowych – główna inflacja. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
07:00
MBA Wnioski hipoteczne
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 12.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
8.3%
Tygodniowe badanie aplikacji hipotecznych składa się z 15 wskaźników pokrywających aktywność aplikacji dla stałego poziomu, dostosowanego poziomu, konwencjonalnych i rządowych pożyczek na zakup domów i refinansowanie. Nowy raport publikowany jest w każdą środę z danymi dot. aktywności rynku w poprzednim tygodniu. Tygodniowe dane powstają od 1990 do najbardziej aktualnego tygodnia. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych (MBA) jest krajowym stowarzyszeniem reprezentujących środowisko finansowe nieruchomości.
09:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
0.3%
Poprzednio
0.2%
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
77.3%
Poprzednio
77.1%
Zarząd Rezerwy Federalnej tworzy oceny możliwości przepustowych i wykorzystania mocy produkcyjnych dla przemysłów w przetwórstwie, górnictwie i narzędziach elektrycznych i gazowych. Dla danego przemysłu wykorzystanie mocy produkcyjnej jest równe do indeksu produkcji końcowej (dostosowany sezonowo) podzielonego przez indeks mocy przepustowych. Indeksy mocy przepustowych Zarządu Rezerwy Federalnej próbują złapać koncepcję zrównoważonego maksymalnego rezultatu – największy poziom produkcji w fabryce może utrzymać się w ramach realistycznego poziomu pracy uwzględniając możliwość postoju w pracach i zakładając odpowiednią dostępność środków do operacji na kapitale w miejscu.
10:00
Raport polityki monetarnej Bank of Canada
KanadaCAD
Okres
17.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Kwartalny raport rady zarządu Banku Kanadyjskiego przedstawia podstawowe prognozy Banku co do inflacji oraz wzrostu ekonomicznego w Kanadzie oraz wycenę ryzyka związanego z tymi danymi.
14:00
Beige Book
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
17.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Raport ten, znany jako Beżowa Księga, publikowany jest osiem razy w roku. Każdy Bank Rezerw Federalnych zbiera niepotwierdzone informacje nt. bieżących warunków gospodarczych w ich rejonie poprzez raporty od dyrektorów banków i oddziałów oraz rozmów z kluczowymi kontaktami biznesowymi, ekonomistami, ekspertami ds. rynku oraz innych źródeł. Beżowa księga podsumowuje te informacje z podziałem na rejon i sektor. Ogólne podsumowanie raportów z dwunastu rejonów przygotowywane jest rotacyjnie przez wyznaczony Bank Rezerw Federalnych.
15:00
Evans (FED) mówi
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
17.01.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
16:00
Przepływ międzynarodowy kapitału skarbu państwa (TIC)
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
151.2 mld USD
System raportowania Międzynarodowego Kapitału Skarbu Państwa (TIC) jest źródłem danych dla amerykańskiego rządu dot. przepływu kapitałowego do i ze Stanów Zjednoczonych, z wyłączeniem inwestycji bezpośrednich i wynikowych poziomów roszczeń i zobowiązań transgranicznych. Informacje zbierane są z komercyjnych banków i innych instytucji depozytowych, holdingów bankowych, maklerów papierów wartościowych i dilerów, opiekunów papierów wartościowych i firm spoza bankowości w Stanach Zjednoczonych włącznie z amerykańskimi oddziałami, agencjami i spółkami zależnymi zagranicznych banków i przedsiębiorstw biznesowych. Dane zbierane są na kraj, w wartości rynkowej i publikowane są z 45-dniowym opóźnieniem. Całkowity przepływ TIC zawiera pożyczki zagraniczne netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne nabycie netto na długoterminowych papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na krótkoterminowych, zdenominowanych w dolarach, amerykańskich papierach wartościowych; zagraniczne holdingi na bonach skarbowych; własne zobowiązania banku zdenominowane w dolarach wobec zagranicznych rezydentów. Pozytywna różnica wskazuje na pożyczki netto od rezydentów USA (przypływ kapitałowy USA); negatywna różnica wskazuje na sprzedaż zagraniczną netto dla rezydentów USA (odpływ kapitałowy USA).
19:00
Sprzedaż nowych domów HIA m/m
AustraliaAUD
Okres
Październik
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-6.1%
Badanie prowadzone jest przez Housing Industry Association (HIA) – największy australijski związek budowlany. Grupa gospodarcza HIA jest liderem w zbieraniu, analizie i prezentacji danych, wskaźników i prognoz odpowiednich dla australijskich firm remontowych i mieszkaniowych. Sprzedaż nowych domów daje najlepszy wgląd w sentyment kupującego. Dane są wyłączne dla HIA i są zbierane każdego miesiąca poprzez badanie na próbie 100 największych australijskich firm budowlanych. Raport zawiera bieżąco aktualizowane statystyki z ostatnich dwóch lat dotyczące sprzedaży nowych domów dla największych pięciu stanów – z podziałem na sezony i trend krajowy oraz krajowe sprzedaże wielojednostkowe, z podziałem na sezony.
19:00
Oczekiwania inflacji konsumenckiej
AustraliaAUD
Okres
Styczeń
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.7%
Miara oczekiwań inflacji konsumpcyjnej zawiera średnią, oczekiwaną zmianę cen w gospodarstwie domowym na nadchodzące dwanaście miesięcy. Instytut Badań Oczekiwań Inflacji Konsumpcyjnej w Melbourne wykonuje dokładny pomiar oczekiwań dot. inflacji poprzez pytanie konsumentów czy i o ile wzrosną lub spadną według nich ceny. Raport ten wykonywany jest comiesięcznie.
19:01
Bilans cen domów RICS
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0%
Bilans cen domów RICS jest miarą kosztów domów w Wielkiej Brytanii. Wynik jest bazowany na opinii badanych na temat stanu rynku i wyliczany jako procent badanych wskazujących na wzrost cen odejmując tych, którzy wskazali na ich spadek. Wzrost cen mieszkań wskazuje na siłę rynku mieszkaniowego, który ogólnie podkreśla dobry stan gospodarki. RICS – Królewska Instytucja Członkowska Badanych – jest przodującą organizacją tego typu w skali światowej.
19:30
Zmiana zatrudnienia m/m
AustraliaAUD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
24.9
Poprzednio
61 600
Wskaźnik zmiany zatrudnienia jest miarą ilości nowych prac stworzonych w australijskiej gospodarce w ciągu poprzedniego miesiąca. Wydatki konsumenckie są blisko związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, jako że zatrudnieni zwykle wydają więcej (i jednocześnie dają więcej gospodarce) niż ci, którzy są bezrobotni. Poziomy zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy wyraźnie wpływa na siłę gospodarki jak również wzrost tego wskaźnika powinien mieć pozytywny wpływ na walutę danego kraju.
19:30
Poziom bezrobocia
AustraliaAUD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
5.4%
Poprzednio
5.4%
Poziom bezrobocia: liczba osób niezatrudnionych wyrażona w procentach w stosunku do sił roboczych. Siły robocze: ludzie, którzy byli zatrudnieni, lub bezrobotni. Zatrudnieni: Wszystkie osoby powyżej 15 roku życia, które w badanym tygodniu pracowały przez godzinę lub więcej za zapłatę, zysk, opłatę lub płatność w naturze, lub na farmie. Bezrobotni: Ludzie poniżej 15 roku życia, którzy nie byli zatrudnieni w czasie badanego tygodnia i: aktywnie szukali pracy na pełen etat lub część etatu w czasie czterech tygodni aż do końca zakończenia badanego tygodnia (zalicza się: pisanie, dzwonienie lub aplikowanie osobiście do pracodawcy, odpowiadanie na ogłoszenia o prace, sprawdzanie tablic ogłoszeń fabryk lub informacji dostępnej na ekranie dotykowym w biurach Centrelink, rejestrację w Centrelink jako szukający pracy, sprawdzanie lub rejestrowanie się w innej agencji pracy, reklamowanie się lub branie udziału w przetargach) oraz byli gotowi do pracy w czasie badanego tygodnia.
19:30
Poziom uczestnictwa
AustraliaAUD
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
65.1%
Poprzednio
65.5%
Poziom uczestnictwa to stosunek pomiędzy siłą roboczą, a liczbą populacji w tej samej grupie wiekowej. Siły robocze to liczba osób zatrudnionych i bezrobotnych, ale aktywnie szukających pracy. Poziom uczestnictwa pokazuje jak bardzo populacja jest w stanie i chce pracować. Wskaźnik jest obrazem potencjału produktywności oraz aktualnych warunków na australijskim rynku pracy.
21:00
Inwestycje w aktywa trwałe ytd/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
7.1%
Poprzednio
7.2%
Fixed Asset Investment. Inwestycje w aktywa trwałe pokazują zmiany w ogólnych wydatkach na inwestycje kapitałowe w sektorach z wyjątkiem wiejskiego, takie jak fabryki, drogi, sieci energetyczne oraz nieruchomości. YTD (ang. Year-To-Date) to okres rozpoczynający się 1 stycznia bieżącego roku i kończący się w dniu obecnym. Wskaźnik przedstawia inwestycje od początku roku do chwili obecnej w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej.
21:00
Sprzedaż detaliczna y/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
10.1%
Poprzednio
10.2%
Retail Sales.
21:00
Produkcja przemysłowa y/y
ChinyCNY
Okres
Grudzień
Obecnie
 
Prognoza
6.0%
Poprzednio
6.1%
Industrial Production.
21:00
Produkt krajowy brutto (PKB) y/y
ChinyCNY
Okres
IV kw.
Obecnie
 
Prognoza
6.7%
Poprzednio
6.8%
Gross Domestic Product (GDP).
23:00
Końcowa produkcja przemysłowa m/m
JaponiaJPY
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.5%
Wskaźniki mierzą miesięczne zmiany w produkcji i odnoszą się do fizycznej ilości towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Publikowane są przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Dane Dane pochodzą z Badania Bieżącej Produkcji, 530 elementów towarowym jest zawartych w badaniu. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
23:00
Końcowa produkcja przemysłowa r/r
JaponiaJPY
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
3.7%
Wskaźniki mierzą roczne zmiany w produkcji i odnoszą się do fizycznej ilości towarów produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Publikowane są przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Dane Dane pochodzą z Badania Bieżącej Produkcji, 530 elementów towarowym jest zawartych w badaniu. Jest to końcowa zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
23:30
Zmiana w wykorzystaniu mocy produkcyjnych
JaponiaJPY
Okres
Listopad
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.2%
Indeks reprezentuje zmiany w zmianie stosunku aktualnej produkcji w fabrykach sektora biznesowego i innych przedsiębiorstw produkcyjnych w gospodarce to potencjalnej produkcji w tych przedsiębiorstwach. Pokrywa głównie przemysł przetwórczy. 165 elementów wybiera się z elementów, których zdolność produkcyjna lub wyposażenie są badane w Badaniu Bieżącej Produkcji. Narodowym rokiem bazowym jest 2005 = 100.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami