Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
02:00
EUR
Finlandia
Produkt krajowy brutto r/r
Styczeń
0.9%
-
3.6%
02:00
NOK
Norwegia
Zewnętrzny handel towarowy
Luty
21.3 mld NOK
-
28.8 mld NOK
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych r/r
Luty
1.2%
1.5%
2.0%
02:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych m/m
Luty
-0.3%
0.2%
0.9%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Luty
0.0%
0.1%
0.1%
04:00
EUR
Włochy
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Luty
0.5%
0.6%
0.5% R (0.6%)
04:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Luty
-0.5%
-0.3%
-0.5% R (-0.3%)
04:00
EUR
Włochy
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Luty
0.5%
0.7%
0.5% R (0.7%)
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
Luty
%1.1
%1.2
%1.2
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
Luty
0.2%
0.2%
-0.9%
05:00
EUR
strefa euro
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
Luty
1.0%
1.0%
1.0%
05:00
EUR
strefa euro
Indeks kosztów pracy r/r
IV kw.
1.50%
-
1.60%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Pozwolenia budowlane
Luty
1.298 mln
1.320 mln
1.377 mln
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Rozpoczęcia budów
Luty
1.236 mln
1.290 mln
1.329 mln R (1.326 mln)
07:30
CAD
Kanada
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
Styczeń
5.68 mld CAD
-
-1.97 mld CAD
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Luty
78.1%
77.7%
77.4% R (77.5%)
08:15
USD
Stany Zjednoczone
Produkcja przemysłowa m/m
Luty
1.1%
0.3%
-0.3% R (-0.1%)
09:00
USD
Stany Zjednoczone
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Marzec
102.0
99.3
99.7
02:00
Produkt krajowy brutto r/r
FinlandiaEUR
Okres
Styczeń
Obecnie
0.9%
Prognoza
-
Poprzednio
3.6%
PKB, produkt krajowy brutto na cenach rynkowych jest końcowym rezultatem aktywności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może być definiowany na trzy sposoby: jako suma wartości dodanej brutto w różnych sektorach międzynarodowych; jako suma końcowa użycia dóbr i usług przez przemysły będące rezydentami plus podatki i minus dotacje na produkty; jako sumę końcową użycia dóbr i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (końcowa konsumpcja, formacja kapitału brutto, eksporty minus importy); jako sumę użytą w całej generacji gospodarczej w rachunku wpływów (kompensacja pracowników, podatki na produkcję i importy bez dotacji, nadwyżka operacyjna brutto i mieszany dochód brutto). Jest to zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
02:00
Zewnętrzny handel towarowy
NorwegiaNOK
Okres
Luty
Obecnie
21.3 mld NOK
Prognoza
-
Poprzednio
28.8 mld NOK
Zewnętrzny handel towarami dostarcza miesięczny obraz na przesyłki, które były zgłaszane do odprawy granicznej. Zawiera także wskaźniki dla eksportu ropy i naturalnego paliwa oraz import i eksport statków i platform wiertniczych. Wskaźniki dla handlu zewnętrznego w usługach są publikowane kwartalnie w bilansie płatniczym, gdzie wskaźniki przedstawiane są dla handlu w wybranych głównych kategoriach usług. Statystyki dot. handlu zewnętrznego są zawarte w rachunku bieżącym i bilansie płatniczym.
02:00
Indeks cen hurtowych r/r
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
1.2%
Prognoza
1.5%
Poprzednio
2.0%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
02:00
Indeks cen hurtowych m/m
NiemcyEUR
Okres
Luty
Obecnie
-0.3%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
0.9%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
0.0%
Prognoza
0.1%
Poprzednio
0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to bieżąca zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
04:00
Końcowy indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.6%
Poprzednio
0.5% R (0.6%)
Indeks cen towarów i usług konsumenckich mierzy zmiany w czasie cen przykładowych dóbr (koszyka) zakładając, że ilości kupowane są stałe przez dwa następujące po sobie okresy. Opisuje koszyk dóbr i usług kupowanych na rynkach do końcowego użytku gospodarstw domowych. Ceny odnoszą się do indeksu cen towarów i usług konsumenckich całego kraju jest kompleksową ceną sprzedaży nie istotne czy opłacana jest w całości przez konsumenta czy też nie. Każdego miesiąca ok. 300 000 cen zbieranych jest w 25 000 sklepów i 12 000 domów. Domy własnościowe są wykluczone. Jest to końcowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
-0.5%
Prognoza
-0.3%
Poprzednio
-0.5% R (-0.3%)
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
04:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
WłochyEUR
Okres
Luty
Obecnie
0.5%
Prognoza
0.7%
Poprzednio
0.5% R (0.7%)
Pokrycie Zharmonizowanego Indeksu Cen towarów i usług konsumenckich definiowane jest na zasadach „końcowych wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego na konsumpcję” w odniesieniu do koncepcji rachunków krajowych w Europejskim Systemie Rachunków. HICP jest miesięcznym indeksem cen stworzonym do międzynarodowego porównania inflacji cen konsumenckich. Indeks pokrywa wszystkie formy wydatków gospodarstwa domowego, zwrotów netto, dotacji i zniżek. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Luty
Obecnie
%1.1
Prognoza
%1.2
Poprzednio
%1.2
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to całkowita zmiana procentowa w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.
05:00
Końcowy zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich m/m
strefa euroEUR
Okres
Luty
Obecnie
0.2%
Prognoza
0.2%
Poprzednio
-0.9%
Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP) stworzony jest do międzynarodowych porównań indlacji cen konsumenckich. HICP używa się w celu oceny zbieżności kryteriów inflacji jak wymagane jest w artykule 121 Traktatu Amsterdamskiego i przez ocenę stabilności cen EBC w celach polityki monetarnej. HICP tworzy się na bazie zharmonizowanych standardów, wiążących wszystkie kraje członkowskie. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z zeszłym miesiącem.
05:00
Końcowy główny zharmonizowany indeks cen i towarów konsumenckich r/r
strefa euroEUR
Okres
Luty
Obecnie
1.0%
Prognoza
1.0%
Poprzednio
1.0%
Zharmonizowane Wskaniki Cen Usług i Towarów Konsumenckich (HICP) są stworzone do międzynarodowych porównań inflacji cen konsumenckich. Indeks reprezentuje HICP bez energii, żywności, alkoholu i produktów nikotynowych – główna inflacja. Jest to całościowa zmiana procentowa w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku.
05:00
Indeks kosztów pracy r/r
strefa euroEUR
Okres
IV kw.
Obecnie
1.50%
Prognoza
-
Poprzednio
1.60%
Koszty pracy definiowane są jako centralny wydatek ponoszony przez pracodawców w celu zatrudniania zespołu. Zawierają kompensatę dla pracowników w tym płace tygodniowe i miesięczne gotówką i w każdy inny sposób, świadczenia socjalne pracowników, podatki pracownicze uznawane za koszty pracy odjąć wszystkie otrzymane dodatki, ale nie koszty szkolenia zawodowego lub inne koszty takie jak koszty rekrutacji i wydatki na odzież roboczą. Kwartalny Indeks Kosztów Pracy mierzy krótkookresowe trendy w „średnim godzinnym koszcie pracy” definiowanym jako (całkowite) koszty pracy podzielone przez odpowiednią liczbę godzin przepracowaną w kwartale.
07:30
Pozwolenia budowlane
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
1.298 mln
Prognoza
1.320 mln
Poprzednio
1.377 mln
Statystyki dot. jednostek mieszkaniowych autoryzowanych przez pozwolenia budowlane zawierają jednostki mieszkaniowe mające zezwolenie prawnie potwierdzone przez właściwą jednostkę zajmującą się pozwoleniami na budynek lub pozwolenie na danej strefie. Nie wszystkie tereny kraju wymagają pozwolenia budowlanego lub pozwolenia na danej strefie. Statystyki pokazują jedynie te tereny, które potrzebują pozwolenia. Bieżące badania wskazują, że budowy są rozpoczęte dla wszystkich, ale tylko niewielki procent jednostek mieszkaniowych ma autoryzację w postaci pozwolenia budowlanego. Większość zwykle rozpoczyna się w miesiącu wydawania pozwolenia budowlanego a większość z reszty rozpoczyna się w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Z powodu tego opóźnienia, statystyki autoryzacji jednostki mieszkaniowej nie pokazuje liczby jednostek, które są przeznaczone do budowy w ukazanym okresie i nie powinny zatem być interpretowane bezpośrednio jako „rozpoczęcia budów domów”.
07:30
Rozpoczęcia budów
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
1.236 mln
Prognoza
1.290 mln
Poprzednio
1.329 mln R (1.326 mln)
Rozpoczęcie budowy występuje wtedy gdy rozpoczynają się wykopy dla podstaw lub podmurowań budynku. Wszystkie domy w budynkach wielorodzinnych definiowane są jako rozpoczęte kiedy rozpoczęły się wykopy pod budynek. Początek statystyk ma miejsce we wrześniu 1992 roku, ocenia rozpoczęcia budowy domów zawierając także jednostki w strukturach mieszkaniowych będących całkowicie przebudowanych lub budowanych na istniejącym podmurowaniu. Rozpoczęcie budowy ocenia się dla wszystkich rejonów Stanów Zjednoczonych bez badania czy wymagane są pozwolenia budowlane.
07:30
Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi
KanadaCAD
Okres
Styczeń
Obecnie
5.68 mld CAD
Prognoza
-
Poprzednio
-1.97 mld CAD
Serie międzynarodowych transakcji papierami wartościowymi pokrywają transakcje portfelowe na akcjach, obligacjach i papierach wartościowych rynku pieniężnego pomiędzy osobami nie będącymi rezydentami, a rezydentami Kanady. Serie zawierają handel w nierozstrzygniętych kwestiach, nowych kwestiach, emeryturach i zmianie płaconych odsetek i są następnie dzielone na sektory tych kwestii i największe tereny geograficzne. Międzynarodowe transakcje papierami wartościowymi reprezentują bezpośrednie inwestycje kapitałowe przez głównych właścicieli przedsiębiorstwa, np. dominująca spółka zapisująca się na handel akcjami jej zagranicznej spółki podrzędnej.
08:15
Wykorzystanie mocy produkcyjnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
78.1%
Prognoza
77.7%
Poprzednio
77.4% R (77.5%)
Zarząd Rezerwy Federalnej tworzy oceny możliwości przepustowych i wykorzystania mocy produkcyjnych dla przemysłów w przetwórstwie, górnictwie i narzędziach elektrycznych i gazowych. Dla danego przemysłu wykorzystanie mocy produkcyjnej jest równe do indeksu produkcji końcowej (dostosowany sezonowo) podzielonego przez indeks mocy przepustowych. Indeksy mocy przepustowych Zarządu Rezerwy Federalnej próbują złapać koncepcję zrównoważonego maksymalnego rezultatu – największy poziom produkcji w fabryce może utrzymać się w ramach realistycznego poziomu pracy uwzględniając możliwość postoju w pracach i zakładając odpowiednią dostępność środków do operacji na kapitale w miejscu.
08:15
Produkcja przemysłowa m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Luty
Obecnie
1.1%
Prognoza
0.3%
Poprzednio
-0.3% R (-0.1%)
Indeks produkcji przemysłowej (IP) mierzy realny wynik końcowy w przetwórstwie, górnictwie, oraz przemysłów gazowych i elektrycznych. Przetwórstwo składa się z tych przemysłów zawartych w Północnoamerykańskim Systemie Klasyfikacji Przemysłu lub NAICS, definicja przetwórstwa i te przemysłu, które tradycyjnie były uznawane jako przetwórstwo i są zawarte w sektorze przemysłowym. Całkowity indeks IP został skonstruowany z 303 indywidualnych serii bazowanych kodach Północnoamerykańskiego Systemu Klasyfikacji Przemysłu (NAICS) z 2002 roku. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
09:00
Przedwstępna pewność Uniwersytetu w Michigan
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Marzec
Obecnie
102.0
Prognoza
99.3
Poprzednio
99.7
Badanie pewności konsumenckiej mierzy poziom pewności zachowania gospodarki wśród gospodarstw domowych. Badania Konsumentów Reuters/Uniwersytetu w Michigan są miesięcznymi badaniami postaw i oczekiwań wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Dostarczają ocenę przewidywań konsumentów odnośnie zmian w środowisku gospodarczym. Jedna z części badania – Indeks oczekiwań konsumenckich – jest oficjalnym elementem amerykańskiego Indeksu Głównych Wskaźników Gospodarczych. Miesięczne badanie konsumenckie jest reprezentowanym w skali kraju badaniem opartym na ok. 500 wywiadach telefonicznych z dorosłymi mężczyznami i kobietami zamieszkującymi w gospodarstwach domowych łącznie w Stanach Zjednoczonych (48 stanów plus Region Kolumbii). Dla każdej próby miesięcznej, budowana jest niezależna próba przekrojowa gospodarstw domowych. Respondenci wybrani w tym odzwierciedleniu są ponownie uczestnikami badania po sześciu miesiącach. Zmienny panel tworzy rezultaty a całkowita próba dla każdego badania zwykle jest tworzona do 60 procent nowych respondentów i 40 procent tych, którzy są badani po raz drugi. Przedwstępne dane uwzględniają ok. 60% odpowiedzi, które są zawarte w końcowych danych i są przeglądane na koniec miesiąca.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Kontrakty CFD to produkty z wykorzystaniem dźwigni finansowej, które mogą nie być odpowiednie dla każdego inwestora i mogą doprowadzić do utraty zainwestowanego kapitału, należy więc w pełni rozumieć związane z tym ryzyko. Dowiedz się więcej.

Trading 212 jest nazwą handlową należącą do Trading 212 UK Ltd., Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) i Trading 212 Ltd.

Trading 212 UK Ltd. jest zarejestrowana w Anglii i Walii (nr rejestracyjny 8590005). Trading 212 UK Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Financial Conduct Authority (nr rejestracyjny 609146).

Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest zarejestrowana na Cyprze (nr rejestracyjny 343308). Trading 212 CY Ltd. (Poprzednio: Avus Capital CY Ltd.) jest upoważniona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (nr licencji 290/16).

Trading 212 Ltd. jest zarejestrowana w Bułgarii (nr rejestracyjny 201659500). Trading 212 Ltd. jest upoważniona i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr rejestracyjny RG-03-0237).

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są skierowane do mieszkańców Stanów Zjednoczonych i nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w których ich rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem lub obowiązującymi tam przepisami.

Ostrzeżenie o ryzyku
Czatuj z nami