Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
CHF
Szwajcaria
Bilans handlowy
Maj
 
1.89 mld CHF
2.28 mld CHF
01:45
EUR
Francja
Pewność biznesowa
Czerwiec
 
108
109
02:30
CHF
Szwajcaria
Decyzja ws. stopy procentowej
21.06.2018
 
-
-0.75%
03:00
NOK
Norwegia
Decyzja ws. stopy procentowej
21.06.2018
 
-
0.50%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Pożyczki netto sektora publicznego
Maj
 
5.10 mld GBP
6.23 mld GBP
04:45
EUR
strefa euro
Jens Weidmann (Szef Bundesbanku) mówi
21.06.2018
 
-
-
Nieokreślony
EUR
strefa euro
Spotkanie ministrów finansów eurostrefy
21.06.2018
 
-
-
06:00
GBP
Wielka Brytania
Decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych
21.06.2018
 
-
0.50%
06:00
GBP
Wielka Brytania
Bank of England - Program skupu majątku
21.06.2018
 
-
435 mld GBP
06:00
GBP
Wielka Brytania
Protokoły Banku Anglii
21.06.2018
 
-
2-0-7
06:00
GBP
Wielka Brytania
Sprawozdanie z głosowania w sprawie poziomu skupu aktywów BoE
21.06.2018
 
-
0-0-9
07:30
CAD
Kanada
Sprzedaż hurtowa m/m
Kwiecień
 
0.7%
1.1%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 15.06.2018
 
221 000
218 000
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Indeks FED Philadelphia
Czerwiec
 
28.3
34.4
08:00
USD
Stany Zjednoczone
Indeks cen domów m/m
Kwiecień
 
0.4%
0.1%
09:00
EUR
strefa euro
Przedwstępna pewność konsumencka
Czerwiec
 
-0.2
0.2
09:30
USD
Stany Zjednoczone
Składowanie naturalnego paliwa
Tydzień do 15.06.2018
 
-
1913 mld metrów sześciennych
15:15
GBP
Wielka Brytania
Carney (Prezes BOE) mówi
21.06.2018
 
-
-
16:00
EUR
Finlandia
Dzień wolny od pracy
22.06.2018
 
-
-
16:00
SEK
Szwecja
Dzień wolny od pracy
22.06.2018
 
-
-
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
Maj
 
-
-0.1%
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Maj
 
-
0.7%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
Maj
 
-
-0.4%
18:30
JPY
Japonia
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
Maj
 
-
0.6%
19:30
JPY
Japonia
PMI przetwórstwa
Czerwiec
 
52.6
52.8
23:30
EUR
Holandia
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
I kw.
 
0.5%
0.5%
23:30
EUR
Holandia
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
I kw.
 
2.8%
2.8%
01:00
Bilans handlowy
SzwajcariaCHF
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
1.89 mld CHF
Poprzednio
2.28 mld CHF
Mierzy różnicę pomiędzy danymi importów i eksportów w bilionach CHF. Importy dóbr mierzą dobra wartość dóbr, które wkraczają na terytorium kraju bez znaczenia jaka jest ich teren docelowy. Eksporty dóbr mierzą wartość dóbr, które opuszczają teren kraju, bez znaczenia czy zostały przetworzone w kraju czy też nie.
01:45
Pewność biznesowa
FrancjaEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
108
Poprzednio
109
Wyniki badania tendencji biznesowych odzwierciedla oceny biznesmenów na temat rozwoju odczuwanego w ostatniej przeszłości, bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju na najbliższe kilka miesięcy ich własnego przedsiębiorstwa. Pytania w badaniu odnoszą się do perspektyw sektora przemysłowego, produkcji, zamówień, akcji i zakończonych dóbr. W badaniu prowadzonym przez Departament Perspektyw Gospodarczych w INSEE uczestniczy każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia 4 500 przedsiębiorstw. Badanie obejmuje swoim zakresem 70% całej sprzedaży w przemyśle przetwórczym.
02:30
Decyzja ws. stopy procentowej
SzwajcariaCHF
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.75%
Celem polityki monetarnej Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) jest zapewnienie stabilności cen w średnim i długim okresie. Strategia polityki monetarnej składa się z następujących trzech elementów: definicji stabilności cen, średniookresowej prognozy inflacji i celu dla referencyjnego poziomu odsetek, trzymiesięcznego Libor (Londyński Oferowany Poziom Międzybankowy) dla Franka Szwajcarskiego. Aby zapewnić stabilność cen, SNB dostarcza odpowiednie warunki monetarne. Jeżeli poziomy odsetek pozostają zbyt nisko dla dłuższego okresu, podaż pieniądza i kredyt dla gospodarki są zbyt wysokie, w ten sposób wyzwalając nadmierne zapotrzebowanie na dobra i usługi. Chociaż wstępnie podnosi to produkcję, pojawia się z czasem sytuacja „wąskiego gardła” i całkowita zdolność do produkcji jest rozciągnięta, w ten sposób powoduje wzrost cen. Z drugiej strony, jeżeli poziomy odsetek są zbyt wysokie w długim okresie, zmniejsza się podaż pieniądza i kredytu dla gospodarki. Ma to tłumiący efekt na ceny dóbr i usług. SNB odpowiada za stabilność cen wraz ze wzrostem krajowego indeksu cen towarów i usług konsumenckich o mniej niż 2% na rok. SNB implementuje swoją politykę monetarną przez ustalenie docelowego poziomu trzymiesięcznego Libor dla Franka Szwajcarskiego. Z reguły ten poziom docelowy wzrasta powyżej jednoprocentowego punktu i SNB zwykle celuje w utrzymanie Liboru w środku poziomu. Cztery razy w roku, w Marcu, Czerwcu, Wrześniu i Grudniu, Rada Nazdorcza SNB przeprowadza ocenę sytuacji polityki monetarnej. Rezultatem każdej z tych dogłębnych ocen jest decyzja ws. stopy procentowej. Dodatkowo, jeżeli wymagają tego okoliczności, Rada Nadzorcza SNB ustawia poziom dla trzymiesięcznego Libor we Frankach Szwajcarskich pomiędzy datami regularnych ocen.
03:00
Decyzja ws. stopy procentowej
NorwegiaNOK
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.50%
Norges Bank jest norweskim bankiem centralnym. Norges bank ma obowiązki wykonawcze i doradcze w zakresie polityki monetarnej i jest odpowiedzialny za promowanie solidnego i wydajnego systemu płac i rynków finansowych. Celem operacyjnym polityki monetarnej jest aby roczna inflacja cen towarów i usług konsumenckich była bliska 2.5 procenta w danym okresie. Polityka monetarna uczestniczy także w stabilizacji wyników produkcji i zatrudnienia. Najważniejszym instrumentem monetarnym Norges Bank jest kluczowy poziom polityki, który jest główną stopą odsetek na depozyty banków w Norges Bank. Kluczowy poziom wpływa na krótkoterminowe stopy rynku pieniężniego. Kluczowy poziom i oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju w kluczowym poziomie są decydujące dla stóp depozytów oraz stóp pożyczek i dla rentowności obligacji. Rada Nadzorcza Norges Bank ustawia główny poziom. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Króla Rady i składa się z prezesa, zastępcy prezesa i pięciu zewnętrznych członków. Funkcje Rady Nadzorczej jako jednolitej grupy i członków są odpowiedzialne za decyzje banku. Na bazie analizy i dyskusji Rada Nadzorcza ocenia konsekwencje dla przyszłego rozwoju stopy odsetkowej i adaptuje strategię polityki monetarnej włącznie z alternatywnymi strategiami. Decyzja adaptacji strategii polityki monetarnej wykonywana jest tego samego dnia, w którym publikowany jest raport.
03:30
Pożyczki netto sektora publicznego
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
5.10 mld GBP
Poprzednio
6.23 mld GBP
Mierzą różnicę w wartości pomiędzy wydatkami i przychodami firm publicznych, rządu centralnego i lokalnych samorządów dla ostatniego miesiąca. Jeżeli pożyczki netto mają ujemny wynik, wówczas oznacza to, że brytyjski budżet ma nadwyżkę.
04:45
Jens Weidmann (Szef Bundesbanku) mówi
strefa euroEUR
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
Nieokreślony
Spotkanie ministrów finansów eurostrefy
strefa euroEUR
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
06:00
Decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych
Wielka BrytaniaGBP
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.50%
Decyzje na temat stopy procentowej ogłaszane są o 12.00 (GMT) zaraz po czwartkowym spotkaniu. Bank stara się współgrać z docelową inflacją ustalając odpowiednie stopy procentowe. O poziomie stóp procentowych decyduje specjalny komitet – Komitet Polityki Monetarnej (MPC). MPC składa się z 9 członków – 5 z Banku Anglii i 4 członków z zewnątrz zaakceptowanych przez Kanclerza. Komitet obraduje pod przewodnictwem Gubernatora Banku Anglii. Decyzje Komitetu Polityki Monetarnej podejmowane są na zasadzie jedna osoba – jeden głos, przy czym Gubernator ma głos decydujący jeżeli nie ma większości. Celem polityki monetarnej Banku jest dostarczenie stabilności cen – niskiej inflacji – i dodatkowo, wsparcie ustalonych przez Rząd celów, także tych odnośnie wzrostu i zatrudnienia. Stabilność cen definiowana jest przez Rząd jako inflacja do 2%. Stopy procentowe zmieniałyby się cały czas i o duże kwoty, powodując niepotrzebną niepewność i gwałtowne zmiany w ekonomii.
06:00
Bank of England - Program skupu majątku
Wielka BrytaniaGBP
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
435 mld GBP
Wraz z decyzją ws. stopy procentowej, Bank of England ogłasza całkowitą wartość środków jaka jest przeznaczana na cel skupu majątku z otwartego rynku.
06:00
Protokoły Banku Anglii
Wielka BrytaniaGBP
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
2-0-7
Akt Banku Anglii z 1998 roku daje Bankowi Anglii odpowiedzialność operacyjną za stopy procentowe aby dorównać rządowym docelowym inflacjom. Decyzje operacyjne wykonywane są przez Komitet Polityki Pieniężnej Banku. Komitet spotyka się regularnie co miesiąc, a w środę w drugim tygodniu od momentu spotkania ukazują się protokoły ze spotkania.
06:00
Sprawozdanie z głosowania w sprawie poziomu skupu aktywów BoE
Wielka BrytaniaGBP
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0-0-9
Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Polityki Monetarnej (MPC) zawiera także wynik głosowania każdego ze członków rady w sprawie poziomu skupu aktywów. Sposób głosowania pokazał szczegółowo co myśli każdy z głosujących na temat dalszego skupu aktywów i jak blisko zbliżył się komitet do głosowania za zmianą w poziomie zakupu obligacji. Streszczenie pokazuje ile było głosów za zwiększeniem poziomu skupu aktywów – za obniżeniem – za utrzymaniem.
07:30
Sprzedaż hurtowa m/m
KanadaCAD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.7%
Poprzednio
1.1%
Badanie to prezentuje szacunki miesięcznych poziomów sprzedaży w sektorze hurtowników w Kanadzie, w każdej prowincji i na każdym terenie. Badanie dostarcza informacji o wynikach sektora handlu hurtowego i jest ważnym wskaźnikiem kondycji kanadyjskiej gospodarki. Handel hurtowy w prawdziwych warunkach obliczany jest przez skorygowanie bieżącej wartości dolara używając indeksów importu i cen produkcji. Ponieważ wiele dóbr sprzedawanych przez hurtowników jest importowanych, zmiany w wartości dolara kanadyjskiego mogą mieć znaczący wpływ na ceny dóbr kupowanych i sprzedawanych przez hurtowników. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 15.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
221 000
Poprzednio
218 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
07:30
Indeks FED Philadelphia
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
28.3
Poprzednio
34.4
Perspektywy biznesowe to miesięczne badanie przetwórców w Trzecim Rejonie Rezerw Federalnych. Uczestnicy wskazują kierunek zmian w ogólnej aktywności biznesowej i w różnych wymiarach aktywności w ich zakładach przemysłowych: zatrudnieniu, godzinach pracy, nowych i niewypełnionych zamówieniach, dostawach, inwentarzach, czasach dostawy, cenach płaconych i cenach otrzymywanych. Badanie przeprowadzane było w każdym miesiącu począwszy od Maja 1968 roku. Wyniki są obliczane jako różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi wynikami, zero traktuje się jako średnik.
08:00
Indeks cen domów m/m
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Kwiecień
Obecnie
 
Prognoza
0.4%
Poprzednio
0.1%
HPI jest szeroką miarą ruchu pojedynczej rodziny cen domów. HPI jest ważonym indeksem powtarzalnej sprzedaży, oznacza to, że miary średnich zmian cen w powtarzalnych cenach lub refinansowaniu tych samych własności. Informację uzyskuje się poprzez przeglądnięcie powtarzalnych transakcji hipotecznych na własności pojedynczej rodziny, których hipoteki zostały wykupione lub zabezpieczone przez Fannie Mae lub Freddie Mac od stycznia 1975 roku. Jest to zmiana procentowa w stosunku do poprzedniego miesiąca.
09:00
Przedwstępna pewność konsumencka
strefa euroEUR
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
-0.2
Poprzednio
0.2
Jest jednym z elementów wskaźnika sentymentu gospodarczego.
09:30
Składowanie naturalnego paliwa
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 15.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
1913 mld metrów sześciennych
Raport ten obejmuje amerykańskie inwentarze gazu ziemnego przechowywanego w podziemnych magazynach. Tygodniowe zapasy są zwykle wielkościami gazu roboczego na datę raportu. Zmiany w zgłaszanych poziomach zapasów odzwierciedlają wszystkie wydarzenia wpływające na gaz roboczy w magazynie, włącznie z wtryskiwaniem, usuwaniem i reklasyfikacje pomiędzy bazowym i roboczym gazem. Oceny są publikowane w czwartki o 15:30 GMT.
15:15
Carney (Prezes BOE) mówi
Wielka BrytaniaGBP
Okres
21.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
16:00
Dzień wolny od pracy
FinlandiaEUR
Okres
22.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
16:00
Dzień wolny od pracy
SzwecjaSEK
Okres
22.06.2018
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności m/m
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.7%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) m/m
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.4%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
18:30
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) r/r
JaponiaJPY
Okres
Maj
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
0.6%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim miesiącu.
19:30
PMI przetwórstwa
JaponiaJPY
Okres
Czerwiec
Obecnie
 
Prognoza
52.6
Poprzednio
52.8
Indeks Managerów ds. Zakupów (PMI) Nomura/JMMA Japonia jest opracowywany przez Markit Economics we współpracy z Nomura (www.nomura.co.jp) i JMMA – Japoński Związek Zarządzania Materiałami ( www.jmma.gr.jp). Indeks Managerów ds. zakupów (PMI) oparty jest na miesięcznym badaniu kwestionariuszowym ostrożnie wybranych firm, które dostarczają wstępne wskazanie na to, co dokładnie dzieje się w gospodarcze sektora prywatnego poprzez wyłapywanie zmian w zmiennych takich jak produkcja, nowe zamówienia, poziomy zasobów, zatrudnienie i ceny w sektorze przetwórczym. Indeks prezentowany jest jako indeks o wartościach od 1 do 100. Wartości powyżej 50 wskazują, że perspektywy gospodarcze są pozytywne. Z drugiej strony odczyty poniżej 50 oznaczają, że perspektywy są mniej korzystne.
23:30
Końcowy Produkt krajowy brutto k/k
HolandiaEUR
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.5%
23:30
Końcowy Produkt krajowy brutto r/r
HolandiaEUR
Okres
I kw.
Obecnie
 
Prognoza
2.8%
Poprzednio
2.8%

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.

Czatuj z nami
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.
Ostrzeżenie o ryzyku
Handel kontraktami CFD wiąże się z wysokim ryzykiem straty.