Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX lowered its value from 12383.1 to 12246.4 points. This morning the index is traded at 12265.4. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 12366.1 - 12376.6 points, the aim will be reaching and testing the zone 12501.5 - 12506.7. If it is successful, the upward trend will continue to 12605.5 - 12616 points. If the DAX drops below the support levels at 12137.2 - 12126.7, it will try to find next support at 12027.9 - 12022.7. In case of breaking down, the downward trend will continue to 11897.8 - 11887.3 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver was in a range 16.202 - 16.341 USD. This morning it is trading at 16.31 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 16.36 - 16.37 USD, the aim will be reaching and testing the zone 16.42 - 16.43 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 16.5 - 16.51 USD. If the precious metal drops below the support levels at 16.24 - 16.22 USD, it will try to find next support at 16.15 - 16.14 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 16.1 - 16.09 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold raised its value from 1313.75 USD to 1316.71 USD. This morning it is trading at 1315.60 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1321.61 - 1322.65 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1326.51 - 1327.03 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1333.49 - 1334.53 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1310.77 - 1309.73 USD, it will try to find next support at 1303.27 - 1302.75 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1298.89 - 1297.85 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the May Crude Oil futures lowered their value from 62.31 USD to 62.20 USD per barrel. This morning they are trading at 62.65 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 62.6 - 62.69 USD, the aim will be reaching and testing the zone 62.99 - 63.04 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 63.58 - 63.67 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 61.71 - 61.62 USD, they will try to find next support at 61.08 - 61.03 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 60.73 - 60.64 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.3093 CAD to 1.3081 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.3074 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.312 - 1.3121 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3161 - 1.3161 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3198 - 1.3199 CAD. If USD drops below the support levels at 1.3043 - 1.3042 CAD, it will try to find next support at 1.3005 - 1.3005 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2965 - 1.2964 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar was in a range 0.7686 - 0.77255 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7708 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7731 - 0.7733 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.7748 - 0.7749 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.777 - 0.7773 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7694 - 0.7691 USD, it will try to find next support at 0.767 - 0.7669 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7654 - 0.7652 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar raised its value from 105.95 JPY to 106.0260 JPY. This morning the currency pair is trading at 106.28 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 106.33 - 106.35 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 106.64 - 106.64 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 106.97 - 106.99 JPY. If USD drops below the support levels at 105.71 - 105.69 JPY, it will try to find next support at 105.36 - 105.35 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 105.06 - 105.05 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3945 USD to 1.4025 USD. This morning the currency pair is trading at 1.4029 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.4105 - 1.4113 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.4184 - 1.4188 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.428 - 1.4289 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3937 - 1.3929 USD, it will try to find next support at 1.3837 - 1.3833 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3762 - 1.3753 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 0.9524 CHF to 0.9512 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9551 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9541 - 0.9544 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9574 - 0.9576 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9597 - 0.9601 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9487 - 0.9484 CHF, it will try to find next support at 0.9462 - 0.9461 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9431 - 0.9427 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.2287 USD to 1.2334 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2339 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2376 - 1.2384 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2417 - 1.2422 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2476 - 1.2485 USD. If euro drops below the support levels at 1.2283 - 1.2275 USD, it will try to find next support at 1.222 - 1.2216 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2182 - 1.2174 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία