Ανάλυση

Daily Analysis of DAX

During the trading hours yesterday, the DAX lowered its value from 13267.5 to 13194.7 points. This morning the index is traded at 13233.2. According to the analysis of Trading212, if the German leading index breaks the resistance levels at 13243.5 - 13251.6 points, the aim will be reaching and testing the zone 13304.5 - 13308.6. If it is successful, the upward trend will continue to 13341.1 - 13349.1 points. If the DAX drops below the support levels at 13154.1 - 13146.0, it will try to find next support at 13113.6 - 13109.5. In case of breaking down, the downward trend will continue to 13056.6 - 13048.5 points.

Daily Analysis of Silver

During the trading hours yesterday, the Silver raised its value from 17.21 USD to 17.35 USD. This morning it is trading at 17.27 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Silver breaks the resistance levels at 17.44 - 17.45 USD, the aim will be reaching and testing the zone 17.53 - 17.54 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 17.65 - 17.67 USD. If the precious metal drops below the support levels at 17.24 - 17.23 USD, it will try to find next support at 17.12 - 17.11 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 17.03 - 17.02 USD.

Daily Analysis of Gold

During the trading hours yesterday, the Spot Gold raised its value from 1336.54 USD to 1341.16 USD. This morning it is trading at 1338.74 USD. According to the analysis of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1345.24 - 1345.56 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1349.32 - 1349.48 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1354.04 - 1354.36 USD. If the precious metal drops below the support levels at 1336.76 - 1336.44 USD, it will try to find next support at 1331.88 - 1331.72 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1327.96 - 1327.64 USD.

Daily Analysis of Crude Oil

During the trading hours yesterday, the March Crude Oil futures raised their value from 64.33 USD to 64.61 USD per barrel. This morning they are trading at 64.34 USD. According to the analysis of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 64.85 - 64.94 USD, the aim will be reaching and testing the zone 65.08 - 65.13 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 65.51 - 65.60 USD. If the Crude Oil futures drop below the support levels at 64.28 - 64.19 USD, they will try to find next support at 63.81 - 63.76 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 63.62 - 63.53 USD.

Daily Analysis of USD/CAD

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 1.2460 CAD to 1.2427 CAD. This morning the currency pair is trading at 1.2434 CAD. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 1.2461 - 1.2464 CAD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2500 - 1.2502 CAD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.2531 - 1.2533 CAD. If USD drops below the support levels at 1.2396 - 1.2393 CAD, it will try to find next support at 1.2364 - 1.2363 CAD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2327 - 1.2324 CAD.

Daily Analysis of AUD/USD

During the trading hours yesterday, the Australian dollar raised its value from 0.7902 USD to 0.7962 USD. This morning the currency pair is trading at 0.7959 USD. According to the analysis of Trading212, if Australian dollar breaks the resistance levels at 0.7993 - 0.8001 USD, the aim will be reaching and testing the zone 0.8024 - 0.8027 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 0.8069 - 0.8076 USD. If Australian dollar drops below the support levels at 0.7924 - 0.7916 USD, it will try to find next support at 0.7875 - 0.7871 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.7847 - 0.7841 USD.

Daily Analysis of USD/JPY

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 111.08 JPY to 110.52 JPY. This morning the currency pair is trading at 110.77 JPY. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 110.95 - 111.03 JPY, the aim will be reaching and testing the zone 111.51 - 111.54 JPY. If it is successful, the upward trend will continue to 111.82 - 111.90 JPY. If USD drops below the support levels at 110.16 - 110.09 JPY, it will try to find next support at 109.80 - 109.77 JPY. In case of breaking down, the downward trend will continue to 109.31 - 109.22 JPY.

Daily Analysis of GBP/USD

During the trading hours yesterday, the pound raised its value from 1.3730 USD to 1.3790 USD. This morning the currency pair is trading at 1.3784 USD. According to the analysis of Trading212, if GBP breaks the resistance levels at 1.3832 - 1.3838 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3874 - 1.3877 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3929 - 1.3936 USD. If GBP drops below the support levels at 1.3741 - 1.3735 USD, it will try to find next support at 1.3683 - 1.3681 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3644 - 1.3638 USD.

Daily Analysis of USD/CHF

During the trading hours yesterday, the US dollar lowered its value from 0.9681 CHF to 0.9628 CHF. This morning the currency pair is trading at 0.9684 CHF. According to the analysis of Trading212, if US dollar breaks the resistance levels at 0.9668 - 0.9674 CHF, the aim will be reaching and testing the zone 0.9717 - 0.9721 CHF. If it is successful, the upward trend will continue to 0.9751 - 0.9756 CHF. If USD drops below the support levels at 0.9592 - 0.9587 CHF, it will try to find next support at 0.9556 - 0.9553 CHF. In case of breaking down, the downward trend will continue to 0.9510 - 0.9505 CHF.

Daily Analysis of EUR/USD

During the trading hours yesterday, the euro raised its value from 1.2193 USD to 1.2262 USD. This morning the currency pair is trading at 1.2227 USD. According to the analysis of Trading212, if euro breaks the resistance levels at 1.2311 - 1.2317 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.2357 - 1.2361 USD. If it is successful, the trend will continue to 1.2419 - 1.2425 USD. If euro drops below the support levels at 1.2208 - 1.2201 USD, it will try to find next support at 1.2143 - 1.2140 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.2099 - 1.2092 USD.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία