Ειδήσεις

09:00

USA: New Home Sales: 0.618 M

February New Home Sales are 0.618 M, it was expected to be 0.623 M versus 0.593 M previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index y/y: 1.5%

February Core CPI (Consumer Price Index) is 1.5% on a yearly base, it was expected to be 1.4% versus 1.2% previously.

07:30

Canada: Core Consumer Price Index m/m: 0.7%

February Core CPI (Consumer Price Index) is 0.7% on a monthly base, it was expected to be % versus 0.5% previously.

07:30

Canada: Retail Sales m/m: 0.3%

January Retail Sales are 0.3% on a monthly base, it was expected to be 1.1% versus -0.8% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index m/m: 0.6%

February CPI (Consumer Price Index) is 0.6% on a monthly base, it was expected to be 0.5% versus 0.7% previously.

07:30

Canada: Consumer Price Index y/y: 2.2%

February CPI (Consumer Price Index) is 2.2% on a yearly base, it was expected to be 2.0% versus 1.7% previously.

04:00

Norway: Unemployment Rate: 2.50%

March Unemployment Rate is 2.50%, it was expected to be 2.40% versus 2.50% previously.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συνιστούν συμβουλές για επενδύσεις, συστάσεις ή προτροπές για αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών μέσων. Η Trading 212 δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών και για οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που ενεργεί επί τη βάσει αυτών των πληροφοριών, ενεργεί αποκλειστικά με δική του/της ευθύνη. Σας ενημερώνουμε ότι η πραγματοποίηση συναλλαγών CFD (Συμβάσεων επί Διαφοράς) ενέχει σημαντικό ρίσκο ζημίας.

Ειδοποίηση κινδύνου
Συνομιλία